คาดว่าแนวโน้มการแข่งขันตลาดเกมออนไลน์น่าจะรุนแรงขึ้น

การเล่นเกมมีประโยชน์ คือ ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน คลายเครียด ฝึกทักษะ สมาธิ การตัดสินใจ การทำงานของกล้ามเนื้อ และการประสานกันระหว่างมือกับตา แต่ถ้าหากเล่นอย่างหมกมุ่นก็จะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้ เช่น ส่งผลกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการเรียนตกลง อดอาหารหรืออดนอนจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และอาจจะมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมา เช่น ต้องพูดโกหก ขโมยเงิน หนีเรียน หนีออกจากบ้าน และการเล่นจนกลายเป็นพนัน เป็นต้น เกมคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันได้แก่เกมออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นการสวมบทบาทสมมติในเกมโดยผู้เล่นหลายๆคนโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนจริงๆของผู้เล่น จึงสามารถตอบสนองความต้องการทางจิตใจและสังคม ซึ่งได้แก่ ความรู้สึกมีกลุ่มเพื่อนและได้รับการยอมรับแก่เด็กได้ เด็กสามารถพูดคุยกับเพื่อนได้ในเรื่องเกม

เกมออนไลน์ไม่ใช่ประเภทของเกม

แต่คือเทคโนโลยีกลไกที่เชื่อมโยงผู้เล่นแต่ละคนให้สามารถเล่นเกมร่วมกันได้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในซึ่งในปัจจุบันมักจะหมายถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์มากับอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทยอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตลาดเกมเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงมาก สูงกว่าตลาดเพลงและภาพยนตร์ ธุรกิจเกมออนไลน์เป็นธุรกิจที่เข้ามาได้ง่ายๆ จึงมีผู้ให้บริการรายใหม่ๆเกิดขึ้นทุกปี แต่การจะประสบความสำเร็จ ได้จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าในธรรมชาติของเกมออนไลน์ ต้องวางรากฐานให้แน่น ต้องมีทีมที่พร้อม และต้องกล้าที่จะทำ

มูลค่าตลาดเกมออนไลน์ในไทยปีนี้น่าจะเติบโตจากปีที่แล้วเล็กน้อย

เนื่องจากยังไม่มีสิ่งใหม่ๆมากระตุ้น ขณะที่แนวโน้มการแข่งขันตลาดเกมออนไลน์น่าจะรุนแรงขึ้น เพราะผู้ประกอบการแต่ละรายต่างต้องพยายามเอาตัวรอดในช่วงเวลาที่มีผู้ให้บริการเข้ามามากขึ้น ขณะที่ผู้เล่นเกมก็มีตัวเลือกมากขึ้น ไม่ว่าจะในแง่จำนวนเกมที่มีให้เลือกเล่นหรือจำนวนแพลตฟอร์ม สำหรับเล่นเกมซึ่งมีทั้งพีซีและโมบาย สำหรับกลยุทธ์ในปีนี้จะเน้นขยายการทำตลาดไปในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์

จะมีรายได้จากเก็บค่าบริการเกมจากการซื้อสินค้าภายในเกมผ่านการบัตรเติมเงินล่วงหน้า ผู้ให้บริการคัดเลือกเกมที่มีศักยภาพทางการตลาดและจัดซื้อสิทธิ์ในการให้บริการจากผู้จัดจำหน่ายสิทธิ์หรือผู้พัฒนาเกมโดยตรง และนำเกมมาทำการแปลภาษาและปรับปรุงตัวเกมในบางจุดเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการเล่นเกมในท้องถิ่น ผู้ให้บริการจะต้องจัดเตรียมระบบการเติมเงินและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามที่ผู้พัฒนาเกมกำหนด จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกมและเป็นช่องทางการเติมเงิน จัดเตรียมระบบการบริการและผู้ให้บริการที่เรียกว่า Game Master เพื่อตอบคำถาม ควบคุมการดำเนินเกมและให้ความสะดวกกับผู้เล่น วางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร่วมกับสื่อท้องถิ่น

Comments are closed.