ตลาดเกมขยายกว้างขึ้น เจ้าตลาดเกมออนไลน์เปลี่ยนมือ


เนื่องจากสังคมในยุค Globalization หรือ “สังคมออนไลน์” ได้เปิดกว้างมากขึ้น ส่งผลให้ระยะทางไม่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสื่อสาร แต่จะยิ่งพัฒนาให้สื่อสารระหว่างกันอย่างรวดเร็วขึ้นโดยเทคโนโลยีไอซีที ตลาดของธุรกิจเกมออนไลน์ในปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่บนฐานของระบบการสื่อสาร จึงมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อตลาดมีขนาดใหญ่เช่นนี้ ผู้ให้บริการเกมออนไลน์หลักๆในอนาคต จึงมิใช่แค่เพียงบริษัทผู้นำเข้าเกมหรือเจ้าของลิขสิทธิ์เกมแต่อย่างเดียวเท่านั้น หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Internet Service Provider จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิม เพราะจากอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตมีมากขึ้น ส่งผลกระทบให้ราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตถูกลง ทางรอดของธุรกิจ ISP เพื่อแบกรับกับต้นทุนบนโครงข่ายที่มีมูลค่าสูง ( High fixed cost for telecommunication) และเป็นทางออกที่ทำกำไรได้มากที่สุด คือ การขยายวงจรธุรกิจเข้าไปสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเนื้อหา หรือ Content Provider บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งการเลือกเจาะกลุ่ม Content ที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นเกมออนไลน์ ก็เป็นทางออกที่คุ้มค่าแก่การลงทุนจนไม่อาจปฏิเสธได้

อีกเหตุสนับสนุนหนึ่ง คือ โดยธรรมชาติแล้ว เกมออนไลน์กับอินเทอร์เน็ต เป็นสินค้าประเภท Complementary ที่แยกจากกันไม่ได้ ดังนั้น ด้วยทั้งทรัพยากรที่มีอยู่และศักยภาพความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการ ISP แล้วทำให้บทบาท ISP จะมิใช่แค่เพียงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือการต่อเชื่อมเข้าเซิร์ฟเวอร์เกมเท่านั้น แต่ขยายวงจรธุรกิจเข้าไปในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเกมมากขึ้น ไม่ว่าจะการนำเข้าเกมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอีกหลายเกมจากต่างประเทศ การให้บริการเซิรฟเวอร์ตั้งเกม แม้แต่การจำหน่ายและบริหารลิขสิทธิ์เกมครบวงจร จนสามารถยึดครองทั้งระบบ Supply Chain ของเกมโดยเพิ่มคุณค่าของ Game Network ที่ตัวเองถือครองอยู่ให้มีคุณค่ามากที่สุด

และในทศวรรษหน้า ธุรกิจเกมออนไลน์และเนื้อหาสาระบันเทิงต่างๆบนอินเทอร์เน็ตจะเป็นธุรกิจที่ทำกำไรมากกว่าธุรกิจการให้บริการเครือข่ายหรือโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เมื่อความเร็วของอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นและราคาถูกลงจนเหมือนให้เปล่า จุดขายของเกมคือ การสร้างความเสมือนจริง และดึงผู้เล่นเข้าไปมีส่วนร่วมในเกม หรือเข้าไปอยู่ในเกมให้มากที่สุด โดยสร้างอาณาจักรทางความคิดผ่านตำนานหรือเรื่องราวเบื้องหลังของเกมที่มีลักษณะเป็นแฟนตาซี ผู้เล่นเกมถือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนั้น ในมุมมองด้านเทคโนโลยี รูปแบบเกมออนไลน์ในอนาคตจะมิใช่แค่เพียงการเล่นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น หากยังจะพัฒนารูปแบบให้เป็นเกมสามมิติ ที่เป็นสามมิติอย่างแท้จริง ผู้เล่นจะถูกสร้างความรู้สึกว่ากำลังอยู่ในเกมนั้นจริงๆด้วยอุปกรณ์ station พิเศษที่ออกแบบและสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้เล่น ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากผู้ผลิตอุปกรณ์ดิจิตอลในตลาดปัจจุบัน

การแพร่หลายของเกมจะขยายตัวไปสู่อุปกรณ์ดิจิตอลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น PDA, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือที่จะถูกพัฒนาให้มีความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์มากที่สุด แม้ว่าในปัจจุบันเกมบนมือถือยังไม่ เป็นที่แพร่หลายมากนัก ทว่าในอนาคต ตลาดของเกมมือถือจะกว้างขึ้นเนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือเป็นอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวคนมากที่สุด การบริโภคเกมจะไม่จับกลุ่มเฉพาะเด็กหรือเยาวชน แต่เกมจะกลายเป็นอีกหนึ่งความบันเทิงสามัญประจำบ้าน นอกเหนือจากรายการโทรทัศน์ที่คุ้นเคย

Comments are closed.