ลักษณะการทำงานของเครื่องนับเหรียญ

 

เครื่องนับเหรียญเป็นเครื่องที่ใช้นับโควตาเหรียญหรือบอกค่าของเหรียญที่เราใส่ลงไปนับ โดยเครื่องนับเหรียญจะมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานที่เหลื่อมล้ำกัน

เครื่องนับเหรียญที่มีมูลค่าไม่แพงจะมีฟังก์ชั่นการปฏิบัติราชการไม่มากพร้อมทั้งมีกำลังเร็วในการนับค่อนข้างช้า ในขณะที่เครื่องนับเหรียญที่มีค่าสูงจะมีซอฟแวร์ขั้นสูงและฟังก์ชั่นการปฏิบัติงานที่มากมายรวมไปถึงความรวดเร็วในการที่สูง

แนวทางใช้งานเครื่องนับเหรียญ

เครื่องนับเหรียญใช้งานง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องนับเหรียญระดับสูงหรือเครื่องนับธนบัตรขั้นต้น ผู้ใช้เครื่องไม่จำเป็นต้องมีปัญญาทางเคล็ดมาก่อน ข้อเสนอแนะหรือวิธีการใช้งานเครื่องมีอยู่ในตำราการใช้เครื่อง

โดยปกติวิสัยผู้ใช้จะใส่ธนบัตรในช่องรับธนบัตร (ที่ด้านบนของตัวเครื่อง)  เครื่องนับเหรียญจะเริ่มทำหน้าที่อัตโนมัติ และผลการนับจะแสดงที่จอปรากฏผล ฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่นการตั้งผลรวมการนับก็สามารถตั้งค่าได้อย่างคล่องๆผ่านแผงความคุม

แบบของเครื่องนับธนเหรียญ

เครื่องนับเหรียญสามารถนับจำนวนรวมเหรียญหรือสามารถบรรยายมูลค่าของเหรียญได้

เครื่องนับเหรียญที่มีฟังก์ชั่นการดำเนินกิจการแค่นับจำนวนเหรียญ จะง่ายต่อการออกแบบเพราะไม่ได้มีฟังก์ชั่นการบอกค่าของเหรียญ

เครื่องนับเหรียญแบบบอกมูลค่า จะมีซอฟต์แวร์การรวบรวมที่ย้อนยอกเพื่อวิเคราะห์ว่าเหรียญแต่ละฉบับเป็นประเภทราคาอะไร พร้อมบอกค่ารวมของเหรียญที่ทำการนับ อีกทั้งยังสามารถบอก เรื่องประกอบต่างๆบนหน้าจอแสดงผล เช่น จำนวนเหรียญ ราคาของเหรียญ สามารถดูได้โดยรวมหรือแยกเป็นตามอย่างราคา

Comments are closed.