เครื่องบันทึกเวลาทำงานจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างไร

จะคิดว่าเวลาที่คุณต้องใช้เวลาในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อที่คุณจะได้สามารถทำรายงานประจำวันให้เสร็จได้จะเป็นเรื่องง่ายที่จะทำ หนึ่งสองสามและสิ่งที่คุณทำเสร็จแล้ว แต่คิดว่าเนื่องจากมีความแตกต่างในเวลาที่คุณอาจไม่เคยได้รับการพิจารณา การตั้งเวลาแบบ Pre-emptive และ Permissive เป็นสองช่วงเวลาเช่นกัน ให้อภิปรายว่าสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรและอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของคุณอย่างไร

โดยทั่วไปเครื่องบันทึกเวลาทำงานเวลาส่วนใหญ่คือเอกสารที่ต้องให้คุณกำหนดสิ่งที่คุณกำลังทำและเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมนั้นใช้สิ่งที่เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมเป็นเวลาที่อนุญาต นั่นคือคุณต้องทำงานให้เสร็จก่อนจากนั้นเมื่อคุณทำเสร็จให้กรอกใบบันทึกเวลาของคุณ ตัวอย่างเช่นคุณอาจดูนาฬิกาของคุณเวลา 10:30 น. – เวลาที่คุณพูดเพื่อเริ่มใช้งานบัญชี

คุณนำทางไปยังที่ตั้งของดิสก์ที่ถูกต้องเปิดแผ่นงาน Excel

คุณนำทางไปยังที่ตั้งของดิสก์ที่ถูกต้องเปิดแผ่นงาน Excel ที่คุณต้องการบางทีคำและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่คุณต้องใช้ในการทำงานให้เสร็จและออกไป เมื่อเสร็จแล้วคุณจะเหลือบดูนาฬิกาอีกครั้งและรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องกรอกใบบันทึกเวลา บางทีคุณอาจใช้ผลิตภัณฑ์เว็บที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นหรือบางแพ็คเกจที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเวลาที่คุณจะเข้ามาคือเวลาที่คุณใช้ในงานไปแล้ว

การสนทนาไปยังเวลาที่อนุญาตคือเวลาที่จองไว้ล่วงหน้า สถานการณ์ทั่วไปที่นี่คือคุณได้ตัดสินใจว่างานต่อไปของคุณคืออะไรและคุณเริ่มจับเวลางานนี้ก่อนที่คุณจะเริ่ม เมื่อคุณไปถึงจุดสิ้นสุดของภารกิจในที่สุดคุณก็หยุดเวลา แน่นอนว่าจะอนุญาตให้เลือกใครและสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ก่อนที่คุณจะทำงานให้เสร็จเช่นเมื่อคุณเสร็จสิ้นในที่สุดข้อมูลใบบันทึกเวลาในเครื่องสแกนลายนิ้วมือของคุณจะถูกป้อนแล้วและคุณก็ย้ายไปยังรายการถัดไป

จากกระบวนการบันทึกเวลาการทำใบบันทึกเวลาให้เสร็จสมบูรณ์

จากกระบวนการบันทึกเวลาการทำใบบันทึกเวลาให้เสร็จสมบูรณ์นั้นง่ายต่อการระบุที่อยู่จากมุมมองของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และบ่งบอกถึง 99.5% ของซอฟต์แวร์บันทึกเวลาปัจจุบันทั้งหมด อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในเทคนิคการสร้างภาพและปัญญาประดิษฐ์ได้อนุญาตให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์จำนวนน้อยเลือกที่จะก้าวข้ามการกำหนดเวลาที่อนุญาตด้วยตนเองไปสู่โลกมหัศจรรย์ของการตั้งเวลา pre-emptive อัตโนมัติ

ที่นี่ปรัชญาของซอฟต์แวร์จับเวลาดังกล่าวจาก บริษัท ที่จัดตั้งขึ้น นั้นไม่ยากที่จะเข้าใจ ขั้นแรกให้คุณนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่มีซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการใช้เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการทำงานกับบัญชีของดังนั้นโดยการนำทางไปยังโครงสร้างโฟลเดอร์ของคุณเองที่เรียกว่าเครื่องบันทึกเวลาทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเวลาทั้งหมดที่เก็บรวบรวมจะเชื่อมโยงกับบัญชี ถัดไปเนื่องจากแต่ละโฟลเดอร์มีทั้งโปรแกรมและเอกสารคุณสามารถเปิดได้โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมเช่นเดียวกับที่คุณทำใน Windows และแน่นอนว่าซอฟต์แวร์จะเปิดขึ้นและคุณสามารถเริ่มทำงานได้ แต่นี่คือความมหัศจรรย์ของซอฟต์แวร์อัตโนมัติประเภทนี้ เพราะคุณได้เลือก

Comments are closed.