สังคมที่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เด็กหันไปเล่นเกมส์เป็นทางออก

เกมออนไลน์

เป็นเกมที่ใช้เล่นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกมออนไลน์นี้ผู้เล่นสามารถที่จะสนทนา เล่น แลกเปลี่ยนไอเทมในเกมกับบุคคลภายนอกได้ ซึ่งเกมออนไลน์นี้ก็ได้รับความนิยมมากเนื่องจาก ผู้เล่นได้เข้าสังคมจึงรู้สึกสนุกที่จะพูดคุยมากกว่าการเล่นเพื่อชิงชัยชนะ เกมออนไลน์บางเกมมีกราฟฟิกที่สวยงามมาก จึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนหันมาเล่นเกมออนไลน์ เนื่องจากบางครั้งการเล่นเกมออนไลน์ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดี เพราะเด็กหลายๆคนเล่นเกมออนไลน์แล้วติดเกมส์เป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันพิจารณาว่าเกมส์ใดเป็นเกมส์ที่เหมาะหรือไม่เหมาะสำหรับเด็ก

การวางเดิมพันเป็นรูปแบบหนึ่งของความบันเทิง

และไม่ควรจะทำให้คุณมีภาระทั้งในเรื่องของการเงินและอารมณ์ การยืมเงินเพื่อมาเล่น การใช้เงินมากกว่างบประมาณ หรือการใช้เงินจากส่วนที่แบ่งไปใช้จ่ายด้านอื่นๆ ไม่เพียงแต่ไม่ฉลาดเท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปสู่ปัญหารุนแรงสำหรับคุณหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้ เราต้องการให้คุณสนุกสนานไปกับการเล่นเกมส์ ดังนั้นจงเดิมพันอย่างสนุกสนานและมีความรับผิดชอบ

ในปัจจุบันยังมีพ่อแม่บางส่วนที่สับสนและเข้าใจผิดว่าการที่ลูกไม่ได้เล่นเกมส์นั้น เป็นการปิดกั้นความคิดและจินตนาการของเด็ก จริงๆ แล้วเกมส์มีรูปแบบตายตัวทำให้เด็กไม่ต้องใช้ความคิด และการแก้ไขปัญหามีแต่การใช้อารมณ์ และการเอาชนะ พ่อแม่ต้องมั่นใจว่าตนเองมีเหตุผลเพียงพอที่จะโน้มน้าวเด็กให้รู้จักดำเนินชีวิต และเปิดโอกาสให้เขาพบกับโลกที่น่าอยู่มากกว่าการเล่นเกมส์ หรือจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์มาทดแทน สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งต่อการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ อย่างพ่อแม่คู่คิด เพื่ออนาคตของลูกหลานต่อไป สาเหตุโดยทั่วไปของการติดเกมออนไลน์นี้มีด้วยกันหลายๆสาเหตุ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านตัวเด็กเอง และพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็มักจะพบปัญหากันทั่วประเทศ ส่วนสาเหตุของการติดเกมนั้น เนื่องจากว่าเนื้อหาของเกมมีผลต่อการดึงดูดความสนใจผู้ที่ได้สัมผัสกับมันมากๆ

ลักษณะของเด็กทั่วไปที่มีอาการติดเกมส์

1.ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้เล่นในเวลาที่กำหนด ทำให้ใช้เวลาในการเล่นเกมนานติดต่อกันหลายๆ ชั่วโมง หรือเล่นนานขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน เพิ่มเป็นหลายชั่วโมงต่อวัน บางคนเล่นข้ามวันข้ามคืน
2.หากถูกบังคับให้เลิกหรือหยุดเล่นจะต่อต้าน หรือมีปฏิกิริยาหงุดหงิดไม่พอใจอย่างรุนแรง บางคนถึงขั้นก้าวร้าว อาละวาด
3.การเล่นของเด็กมีผลกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของเด็ก เช่น เด็กไม่สนใจการเรียน ไม่สนใจที่จะทำการบ้าน หนีเรียนหรือแอบหนีออกจากบ้านเพื่อจะไปเล่นเกม การเรียนตกลงอย่างมาก ละเลยการเข้าสังคม หรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว
4.บางรายอาจมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น โกหก ลักขโมย เพื่อนำเงินไปเล่นเกม ดื้อต่อต้านแยกตัว เก็บตัว ฯลฯ

Comments are closed.